Financial lease - met of zonder slottermijn?

Financial lease - met of zonder slottermijn?

Financial lease is een type financiering dat veel wordt gebruikt door bedrijven en ondernemers om bedrijfsmiddelen te financieren, zoals auto's, machines en apparatuur. Het is een vorm van lease die wij bieden waarbij de ondernemer het recht heeft om het bedrijfsmiddel te gebruiken gedurende de looptijd van het leasecontract, terwijl de financier het eigendom behoudt.

Met of zonder slottermijn

We hebben twee varianten van financial lease: met en zonder slottermijn. Bij financial lease met slottermijn wordt aan het einde van de looptijd van het leasecontract een laatste termijnbedrag in rekening gebracht. Dit bedrag kan worden gebruikt om het eigendom van het bedrijfsmiddel over te dragen aan de ondernemer. Bij financial lease zonder slottermijn is er geen laatste termijnbedrag en wordt het eigendom van het bedrijfsmiddel automatisch overgedragen aan de ondernemer aan het einde van de looptijd.

De voordelen

Een groot voordeel van financial lease is dat het bedrijfsmiddel direct beschikbaar is voor gebruik, zonder dat er grote investeringen nodig zijn. Daarnaast zijn de maandelijkse leasebetalingen fiscaal aftrekbaar, waardoor het netto-effect op de liquiditeit van het bedrijf minder groot is dan bij aanschaf met eigen middelen.

Het gebruik van een slottermijn kan ook voordelen hebben. Het kan de maandelijkse leasebetalingen verlagen en de ondernemer de mogelijkheid bieden om aan het einde van de looptijd het bedrijfsmiddel over te nemen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Dit kan aantrekkelijk zijn als het bedrijfsmiddel een hoge restwaarde heeft en de ondernemer het bedrijfsmiddel na afloop van het leasecontract wil behouden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat financial lease een vorm van financiering is en geen operationele kosten verlaagt. De ondernemer blijft verantwoordelijk voor alle operationele kosten, zoals onderhoud, reparaties en verzekeringen.

Al met al kan financial lease met of zonder slottermijn een aantrekkelijke financieringsoplossing zijn voor bedrijven en ondernemers die snel toegang willen hebben tot bedrijfsmiddelen zonder grote investeringen te hoeven doen. 

Wilt u meer weten over de slottermijn bij financial lease? Neem gerust contact met ons op!

Deel deze pagina