Sale & Leaseback

Sale & Leaseback

Simpel gezegd houdt sale en leaseback een financial leaseovereenkomst in, die u kunt afsluiten voor de (bedrijfs)auto, waardoor u direct liquide middelen genereert voor uw onderneming. In feite verkoopt u uw auto aan de bank, en betaalt u de auto in maandelijkse termijnen af. U creëert hierdoor extra liquide middelen welke u kunt investeren in de ontwikkeling van de onderneming, terwijl u in uw eigen auto kan blijven rijden. 

Hoe werkt Sale & Leaseback? 

Om te starten met sales & leaseback levert u de KVK- en autogegevens aan. Daarna doet de bank een waardebepaling van de auto, op basis van deze waardebepaling ontvangt u van ons een offerte. Zodra er akkoord is gegeven op de offerte, stelt u een factuur op aan de bank. U stuurt na ontvangst van het contract, de ondertekende documenten samen met de codes van de overschrijving retour. De bank betaalt het vervolgens rechtstreeks aan u uit. 

Voordelen Sale & Leaseback constructie

Als ondernemer blijft u economisch eigenaar van de auto. U kunt in uw eigen auto blijven rijden en u groeit ook in liquiditeit. Er zijn snel liquide middelen beschikbaar voor uw onderneming. Ook bouwt u een buffer op zonder in te hoeven perken in het wagenpark.


Sale & Leaseback voor zzp'ers

Bent u een zzp'er en bestaat uw onderneming langer dan 2 jaar? Sale & Leaseback is ook mogelijk voor zzp'ers! Graag denken we als OnLease met u mee wat de mogelijkheden zijn. 


Uw auto kunt u verkopen aan OnLease. Het verkoopbedrag krijgt u direct op uw rekening gestort. Door middel van een financial leasecontract via OnLease least u uw eigen auto terug. U betaalt elke maand een vast bedrag aan OnLease en blijft gewoon in uw eigen auto rijden. Deel deze pagina